Συλλογή: ESG Προϊόντα & Τι είναι το ESG

Αν είσαι σε μια εταιρεία που θες να εφαρμόσεις ESG πρακτικές, το Shopgreen μπορεί να σε βοηθήσει παρέχοντας πρόσβαση σε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και προσφέροντας εκπαίδευση και καθοδήγηση. Το Shopgreen μπορεί να βοηθήσει κάθε εταιρεία να μειώσει τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις και να προωθήσει την κοινωνική ευθύνη, ενθαρρύνοντας τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον εναλλακτικών λύσεων με eco-friendly προϊόντα. Επιπλέον, μπορούμε να σε βοηθήσουμε να κατανοήσεις λίγο καλύτερα τα κριτήρια ESG και τον τρόπο εφαρμογής τους, παρέχοντας εκπαίδευση και καθοδήγηση σχετικά με βιώσιμα προϊόντα και πρακτικές.

544 προϊόντα