Η χρήση μετρητών δεν είναι eco-friendly

Η χρήση μετρητών δεν είναι eco-friendly

Τα μετρητά δεν κάνουν καλό στο περιβάλλον

Τα μετρητά είναι ένα νόμισμα που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες, αλλά δεν είναι τόσο φιλικό προς το περιβάλλον όσο άλλα είδη πληρωμών. Τα μετρητά παράγονται από χαρτί, το οποίο δεν είναι ανανεώσιμος πόρος και μπορεί επίσης να είναι δύσκολο να ανακυκλωθεί.

Επιπλέον, απαιτούν πολλή ενέργεια για την παραγωγή και τη μεταφορά, καθιστώντας τα μια μη βιώσιμη μορφή πληρωμής.

Αναλυτικά οι λόγοι που τα μετρητά δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον

Ο πρώτος λόγος για τον οποίο τα μετρητά δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον είναι ότι δεν αποτελούν ανανεώσιμο πόρο. Το χαρτί που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μετρητών δεν είναι ανακυκλώσιμο, επομένως είναι διαθέσιμο μόνο μέχρι να εξαντληθεί. Μόλις φύγει το χαρτί, δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι πόροι για τη δημιουργία νέων μετρητών. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς απαιτεί τη χρήση δέντρων, νερού και άλλων πόρων για την παραγωγή μετρητών.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι απαιτούν πολλή ενέργεια για την παραγωγή και τη μεταφορά τους. Η παραγωγή μετρητών απαιτεί πολλή ενέργεια και πόρους, όπως ηλεκτρική ενέργεια, για να λειτουργήσουν τα μηχανήματα και να βεβαιωθείτε ότι το χαρτί εκτυπώνεται σωστά. Επιπλέον, η μεταφορά μετρητών περιλαμβάνει τη χρήση καυσίμου, το οποίο απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ο τρίτος λόγος είναι ότι είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν. Τα μετρητά παράγονται από χαρτί, το οποίο δεν είναι ανακυκλώσιμο. Αυτό σημαίνει ότι μόλις χρησιμοποιηθεί το χαρτί, δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι πόροι για την παραγωγή περισσότερων μετρητών, κάτι που μπορεί να είναι επιζήμιο για το περιβάλλον.

Τέλος, η χρήση μετρητών δεν βοηθάει στον εντοπισμό των συναλλαγών. Οι συναλλαγές με μετρητά δεν καταγράφονται πάντα, γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει τον εντοπισμό και την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων όπως το ξέπλυμα χρήματος. Τέτοιες δραστηριότητες εκτός του ότι είναι ανήθικες είναι πάντοτε αρνητικές προς το περιβάλλον.

Για αυτούς και για πολλούς ακόμη λόγους στο Shopgreen έχουμε επιλέξει να αποφεύγουμε να δεχόμαστε μετρητά για τις συναλλαγές και να μην προτιμούμε ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή.

Επιστροφή στο ιστολόγιο